Devizno poslovanje

  1. Smernica ECB z dne 23. oktobra 2003 za transakcije sodelujočih držav članic s svojimi operativnimi deviznimi sredstvi po členu 31.3 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in ECB (ECB/2003/12), UL L 283, 31. 10. 2003, str. 81.