Schimb valutar

  1. Orientarea BCE din 23 octombrie 2003 privind tranzacţiile statelor membre participante având ca obiect fondurile de rulment în valută în temeiul articolului 31.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE  (BCE/2003/12), JO L 283, 31.10.2003, p. 81.