Transakcje dewizowe

  1. Wytyczne EBC z dnia 23 października 2003 r. dla transakcji uczestniczących Państw Członkowskich z udziałem walutowych kapitałów obrotowych na podstawie art. 31.3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (EBC/2003/12), Dz.U. L 283 z 31.10.2003, str. 81.