Deviezen

  1. Richtsnoer van 23 oktober 2003 voor transacties van deelnemende lidstaten met hun werksaldi in buitenlandse valuta's ingevolge artikel 31.3 van de Statuten van het Europees Stelsel van centrale banken en van de ECB (ECB/2003/12), PB L 283 van 31.10.2003, blz. 81.Aanvullende informatie