Ārvalstu valūtas maiņa

  1. ECB Pamatnostādne (2003. gada 23. oktobris) par iesaistīto dalībvalstu darījumiem ar savu apgrozības kapitālu ārvalstu valūtā atbilstoši 31.3. pantam Eiropas Centrālo banku sistēmas un ECB statūtos (ECB/2003/12), OV L 283, 31.10.2003, 81. lpp..