Deviza

  1. Az EKB iránymutatása (2003. október 23.) a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB alapokmányának 31.3. cikke alapján a részt vevő tagállamok devizában tartott technikai egyenlegeivel végzett ügyleteiről (EKB/2003/12), HL L 283., 2003.10.31., 81. o.