Devize

  1. Smjernica ESB od 23. listopada 2003. za transakcije država članica sudionica s njihovim operativnim deviznim sredstvima u skladu s člankom 31. stavkom 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB (ESB/2003/12), SL L 283, 31.10.2003., str. 81.