Menu

Välisvaluuta

  1. EKP suunis, mis käsitleb osalevate liikmesriikide tehinguid oma välisvaluuta jooksvate saldodega Euroopa Keskpankade Süsteemi ja EKP põhikirja artikli 31.3 kohaselt, 23.10.2003  (EKP/2003/12), ELT L 283, 31.10.2003, lk 81.