Menu

Valuta

  1. ECB's retningslinje af 23. oktober 2003 om de deltagende medlemsstaters transaktioner med deres arbejdsbeholdninger i udenlandske valutaer i henhold til artikel 31.3 i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og ECB (ECB/2003/12), EUT L 283 af 31.10.2003, s. 81.Læs mere