Menu

Devizy

  1. Obecné zásady ECB ze dne 23. října 2003 pro transakce zúčastněných členských států s jejich devizovými provozními zůstatky podle článku 31.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB (ECB/2003/12), Úř. věst. L 283, 31. 10. 2003, s. 81.