Rezerve internaționale

 1. Orientarea BCE din 3 noiembrie 1998 astfel cum a fost modificată prin Orientarea din 16 noiembrie 2000 privind compoziția, evaluarea și modalitățile de transfer inițial ale activelor din rezervele valutare, precum și valoarea nominală și remunerarea creanțelor echivalente  (BCE/2000/15), JO L 336, 30.12.2000, p. 114.
 2. Orientarea BCE din 26 septembrie 2002 privind standardele minime aplicabile BCE și băncilor centrale naționale cu ocazia efectuării operațiunilor de politică monetară, a operațiunilor de schimb cu rezervele valutare ale BCE și a gestionării activelor din rezervele valutare ale BCE  (BCE/2002/6), JO L 270, 8.10.2002, p. 14.
 3. Decizia BCE din 30 decembrie 2006 privind vărsarea capitalului şi transferul activelor din rezervele valutare de către Banka Slovenije, precum şi contribuţia acesteia la rezervele şi provizioanele BCE (BCE/2006/30), JO L 24, 31.1.2007, p. 17.
 4. Acord din 30 decembrie 2006 între Banca Centrală Europeană şi Banka Slovenije privind creanţa creditată către Banka Slovenije de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE JO C 17, 25.1.2007, p. 26.
 5. Decizia BCE din 31 decembrie 2007 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele BCE din partea Central Bank of Cyprus și Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (BCE/2007/22), JO L 28, 1.2.2008, p. 36.
 6. Acord din 31 decembrie 2007 între Banca Centrală Europeană și Central Bank of Cyprus privind creanța creditată către Central Bank of Cyprus de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE  JO C 29, 1.2.2008, p. 4.
 7. Acord din 31 decembrie 2007 între Banca Centrală Europeană și Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta privind creanța creditată către Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al BCE  JO C 29, 1.2.2008, p. 6.
 8. Orientarea BCE din 20 iunie 2008 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naționale, precum și documentația juridică aferentă operațiunilor având ca obiect aceste active (reformare)  (BCE/2008/5), JO L 192, 19.7.2008, p. 63.Informaţii suplimentare
  1. Orientarea BCE din 28 noiembrie 2013 de modificare a Orientării BCE/2008/5 privind administrarea activelor din rezervele valutare ale BCE de către băncile centrale naţionale, precum şi documentaţia juridică aferentă operaţiunilor având ca obiect aceste active (BCE/2013/45), JO L 57, 4.3.2014, p. 23.
 9. Acord din 31 decembrie 2008 între Národná banka Slovenska şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată către Národná banka Slovenska de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE JO C 18, 24.1.2009, p. 3.
 10. Decizia BCE din 31 decembrie 2008 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele BCE din partea Národná banka Slovenska  (BCE/2008/33), JO L 21, 24.1.2009, p. 83.
 11. Acordul din 31 decembrie 2010 între Eesti Pank și Banca Centrală Europeană privind creanţa primită de Eesti Pank de la Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE JO C 12, 15.1.2011, p. 6.
 12. Decizia BCE din 31 decembrie 2010 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele BCE de către Eesti Pank  (BCE/2010/34), JO L 11, 15.1.2011, p. 58.
 13. Acordul din 31 decembrie 2013 între Latvijas Banka şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată Latvijas Banka de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE  JO C 17, 21.1.2014, p. 5.
 14. Decizia BCE din 31 decembrie 2013 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare şi contribuţiile la rezervele şi provizioanele BCE din partea Latvijas Banka (BCE/2013/53), JO L 16, 21.1.2014, p. 65.
 15. Acord din 31 decembrie 2014 între Lietuvos bankas şi Banca Centrală Europeană privind creanţa creditată Lietuvos bankas de către Banca Centrală Europeană în temeiul articolului 30.3 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale şi al BCE  JO C 64, 21.2.2015, p. 5.
 16. Decizia (UE) 2015/287 a BCE din 31 decembrie 2014 privind vărsarea capitalului, transferul activelor din rezervele valutare și contribuțiile la rezervele și provizioanele BCE din partea Lietuvos bankas  (BCE/2014/61), JO L 50, 21.2.2015, p. 44.
 17. Decizia (UE) 2020/140 a BCE din 22 ianuarie 2020 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuirea la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei (UE) 2019/46  (BCE/2020/6), JO L 27I, 1.2.2020, p. 15.Informaţii suplimentare