Rezerwy walutowe

 1. Wytyczne EBC z dnia 3 listopada 1998 r. zmienione wytycznymi z dnia 16 listopada 2000 r. w sprawie składu, wyceny i procedur w zakresie wstępnego transferu rezerw walutowych oraz wartości nominalnej i oprocentowania roszczeń równoważnych (EBC/2000/15), Dz.U. L 336 z 30.12.2000, str. 114.
 2. Wytyczne EBC z dnia 26 września 2002 r. w sprawie minimalnych norm dla EBC oraz krajowych banków centralnych przy przeprowadzaniu operacji związanych z polityką pieniężną, operacji walutowych z rezerwami walutowymi EBC oraz przy zarządzaniu rezerwowymi aktywami walutowymi EBC (EBC/2002/6), Dz.U. L 270 z 8.10.2002, str. 14.Dodatkowe informacje
 3. Decyzja EBC z dnia 30 grudnia 2006 r. w sprawie wpłacenia przez Banka Slovenije kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów EBC (EBC/2006/30), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 17.
 4. Porozumienie z dnia 30 grudnia 2006 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Banka Slovenije w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Banka Slovenije przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 17 z 25.1.2007, str. 26.
 5. Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie wpłacenia przez Central Bank of Cyprus i Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw oraz zasobów EBC  (EBC/2007/22), Dz.U. L 28 z 1.2.2008, str. 36.
 6. Porozumienie z 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Central Bank of Cyprus w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Central Bank of Cyprus przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC  Dz.U. C 29 z 1.2.2008, str. 4.
 7. Porozumienie z 31 grudnia 2007 r. zawarte pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC  Dz.U. C 29 z 1.2.2008, str. 6.
 8. Wytyczne EBC z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów (przeredagowane)  (EBC/2008/5), Dz.U. L 192 z 19.7.2008, str. 63.Dodatkowe informacje
  1. Wytyczne EBC z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/5 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów  (EBC/2013/45), Dz.U. L 57 z 4.3.2014, str. 23.
 9. Porozumienie z dnia 31 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Národná banka Slovenska a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej na rzecz Národná banka Slovenska przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 18 z 24.1.2009, str. 3.
 10. Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie opłacenia przez Národná banka Slovenska kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw i odpisów EBC  (EBC/2008/33), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 83.
 11. Porozumienie z dnia 31 grudnia 2010 r. zawarte pomiędzy Eesti Pank a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej Eesti Pank przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 12 z 15.1.2011, str. 6.
 12. Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie opłacenia przez Eesti Pank kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych EBC (EBC/2010/34), Dz.U. L 11 z 15.1.2011, str. 58.
 13. Porozumienie z dnia 31 grudnia 2013 r. zawarte pomiędzy Latvijas Banka a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej Latvijas Banka przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 17 z 21.1.2014, str. 5.
 14. Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie opłacenia przez Latvijas Banka kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych EBC  (EBC/2013/53), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 65.
 15. Porozumienie z dnia 31 grudnia 2014 r. zawarte pomiędzy Lietuvos bankas a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej Lietuvos bankas przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC  Dz.U. C 64 z 21.2.2015, str. 5.
 16. Decyzja EBC (UE) 2015/287 z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie opłacenia przez Lietuvos bankas kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych EBC  (EBC/2014/61), Dz.U. L 50 z 21.2.2015, str. 44.
 17. Decyzja EBC (UE) 2020/140 z dnia 22 stycznia 2020 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję (UE) 2019/46  (EBC/2020/6), Dz.U. L 27I z 1.2.2020, str. 15.Dodatkowe informacje