Riżervi barranin

 1. Linja ta' Gwida tal-BĊE tat-3 ta’ Novembru, 1998 kif emendata bil-Linja ta' Gwida tas-16 ta’ Novembru, 2000 dwar il-komposizzjoni, il-valutazzjoni u l-modalitajiet għat-trasferiment inizjali ta' assi ta' riżervi barranin, u d-denominazzjoni u r-remunerazzjoni ta’ talbiet ekwivalenti (BĊE/2000/15), ĠU L 336, 30.12.2000, pġ. 114.
 2. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-26 ta' Settembru, 2002, dwar standards minimi għall-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali meta jwettqu operazzjonijiet ta' politika monetarja, operazzjonijiet ta' kambju internazzjonali mar-riservi barranin tal-BĊE u l-maniġment ta' l-assi barranin ta' riżerva tal-BĊE (BĊE/2002/6), ĠU L 270, 8.10.2002, pġ. 14.Aktar tagħrif
 3. Deċiżjoni tal-BĊE tat-30 ta' Diċembru 2006 dwar il-ħlas mill-Banka Slovenije tal-kapital, it-trasferiment ta' assi barranin ta' riżerva u l-kontribuzzjoni għar-riżervi u l-provvedimenti tal-BĊE (BĊE/2006/30), ĠU L 24, 31.1.2007, pġ. 17.
 4. Ftehim tat-30 ta' Diċembru, 2006, bejn il-BĊE u l-Banka Slovenije rigward il-klejm ikkreditata lill-Banka Slovenije mill-BĊE, skond l-Artikolu 30.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 17, 25.1.2007, pġ. 26.
 5. Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta' Diċembru 2007 dwar il-ħlas mis-Central Bank of Cyprus u l-Bank Ċentrali ta' Malta tal-kapital, it-trasferiment ta' assi barranin ta' riżerva u l-kontribuzzjonijiet għar-riżervi u l-provvedimenti tal-BĊE  (BĊE/2007/22), ĠU L 28, 1.2.2008, pġ. 36.
 6. Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2007 bejn il-BĊE u s-Central Bank of Cyprus rigward il-klejm ikkreditata lis-Central Bank of Cyprus mill-BĊE skond l-Artikolu 30.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE  ĠU C 29, 1.2.2008, pġ. 4.
 7. Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2007 bejn il-BĊE u l-Bank Ċentrali ta' Malta rigward il-klejm ikkreditata lill-Bank Ċentrali ta' Malta mill-BĊE skond l-Artikolu 30.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE  ĠU C 29, 1.2.2008, pġ. 6.
 8. Linja gwida tal-BĊE ta’ l-20 ta’ Ġunju 2008 dwar l-immaniġġjar ta’ l-assi barranin ta’ riżerva tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu dawn l-assi (abbozzata mill-ġdid)  (BĊE/2008/5), ĠU L 192, 19.7.2008, pġ. 63.Aktar tagħrif
  1. Linja Gwida tal-BĊE tat-28 ta’ Novembru 2013 li temenda l-Linja Gwida BĊE/2008/5 dwar l-immaniġġjar tal-assi barranin ta’ riżerva tal-BĊE mill-banek ċentrali nazzjonali u d-dokumentazzjoni legali għall-operazzjonijiet li jinvolvu dawn l-assi  (BĊE/2013/45), ĠU L 57, 4.3.2014, pġ. 23.
 9. Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2008 bejn il-BĊE u n-Národná banka Slovenska rigward il-klejm ikkreditata lin-Národná banka Slovenska mill-BĊE skond l-Artikolu 30.3 ta' l-Istatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 18, 24.1.2009, pġ. 3.
 10. Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta' Diċembru 2008 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta' assi barranin ta' riżerva u l-kontribuzzjonijiet min-Národná banka Slovenska għar-riżervi u l-provvisti tal-BĊE  (BĊE/2008/33), ĠU L 21, 24.1.2009, pġ. 83.
 11. Ftehim tal-31 ta’ Diċembru 2010 bejn Eesti Pank u l-BĊE dwar il-klejm ikkreditat lil Eesti Pank mill-BĊE taħt l-Artikolu 30.3 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 12, 15.1.2011, pġ. 6.
 12. Deċizjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Diċembru 2010 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta’ assi ta’ riżervi barranin u kontribuzzjonjiet minn Eesti Pank lir-riżervi u l-provvisti tal-BĊE  (BĊE/2010/34), ĠU L 11, 15.1.2011, pġ. 58.
 13. Ftehim tal-31 ta’ Diċembru 2013 bejn Latvijas Banka u l-BĊE dwar il-klejm ikkreditat lill-Latvijas Banka mill-BĊE taħt l-Artikolu 30.3 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE ĠU C 17, 21.1.2014, pġ. 5.
 14. Deċiżjoni tal-BĊE tal-31 ta’ Diċembru 2013 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta’ assi ta’ riżerva barranija u kontribuzzjonijiet minn Latvijas Banka lir-riżervi u l-provvisti tal-Bank ċentrali Ewropew  (BĊE/2013/53), ĠU L 16, 21.1.2014, pġ. 65.
 15. Ftehim tal-31 ta' Diċembru 2014 bejn Lietuvos bankas u l-BĊE dwar il-klejm ikkreditat lil Lietuvos bankas mill-BĊE taħt l-Artikolu 30.3 tal-Istatut tas-Sistema Ewropea ta’ Banek Ċentrali u tal-BĊE  ĠU C 64, 21.2.2015, pġ. 5.
 16. Deċiżjoni (UE) 2015/287 tal-BĊE tal-31 ta' Diċembru 2014 dwar il-ħlas tal-kapital, it-trasferiment ta' assi ta' riżervi barranin u kontribuzzjonjiet minn Lietuvos bankas lir-riżervi u l-provvedimenti tal-BĊE  (BĊE/2014/61), ĠU L 50, 21.2.2015, pġ. 44.
 17. Deċiżjoni (UE) 2020/140 tal-BĊE tat-22 ta’ Jannar 2020 li tistabbilixxi l-mizuri meħtieġa għall-kontribuzzjoni għall-valur akkumulat tal-ekwità tal-BĊE u għall-aġġustament tal-pretensjonijiet tal-banek ċentrali nazzjonali li huma ekwivalenti għall-assi ta’ riżerva barranija ttrasferiti u li tirrevoka d-Deċiżjoni (UE) 2019/46  (BĊE/2020/6), ĠU L 27I, 1.2.2020, pġ. 15.Aktar tagħrif