Devizatartalékok

 1. AZ EKB 2000. november 16-i iránymutatással módosított 1998. november 3-i iránymutatása a devizatartalékokat megtestesítő eszközök kezdeti átadásának összetételéről, értékeléséről és szabályairól, valamint kamatozásáról (EKB/2000/15), HL L 336., 2000.12.30., 114. o.
 2. Az EKB iránymutatása (2002. szeptember 26.) a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az EKB-ra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról (EKB/2002/6), HL L 270., 2002.10.8., 14. o.Kiegészítő információ
 3. Az EKB határozata (2006. december 30.) az Európai Központi tőkéjének a Banka Slovenije általi befizetéséről, a Banka Slovenije devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról és a Banka Slovenijenek az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2006/30), HL L 24., 2007.1.31., 17. o.
 4. Megállapodás (2006. december 30.) az EKB és a Banka Slovenije között az EKB által a Banka Slovenije számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésekről HL C 17., 2007.1.25., 26. o.
 5. Az EKB határozata (2007. december 31.) az Európai Központi tőkéjének a Ciprusi Központi Bank és a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta általi befizetéséről, a Ciprusi Központi Bank és a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról, valamint a Ciprusi Központi Bank és a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról  (EKB/2007/22), HL L 28., 2008.2.1., 36. o.
 6. Megállapodás (2007. december 31.) az EKB és a Ciprusi Központi Bank között az EKB által a Ciprusi Központi Bank számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésekről  HL C 29., 2008.2.1., 4. o.
 7. Megállapodás (2007. december 31.) az EKB és a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta között az EKB által a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésekről  HL C 29., 2008.2.1., 6. o.
 8. Az EKB iránymutatása (2008. június 20.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról (átdolgozás)  (EKB/2008/5), HL L 192., 2008.7.19., 63. o.Kiegészítő információ
  1. Az EKB 2013. november 28-i iránymutatása az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2008/5 iránymutatás módosításáról (EKB/2013/45), HL L 57., 2014.3.4., 23. o.
 9. Megállapodás (2008. december 31.) az EKB és a Národná banka Slovenska között az EKB által a Národná banka Slovenska számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésekről HL C 18., 2009.1.24., 3. o.
 10. Az EKB határozata (2008. december 31.) az EKB tőkéjének a Národná banka Slovenska általi befizetéséről, a Národná banka Slovenska devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról, valamint a Národná banka Slovenskának az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról  (EKB/2008/33), HL L 21., 2009.1.24., 83. o.
 11. Megállapodás (2010. december 31.) az EKB és az Eesti Pank között az EKB által az Eesti Pank számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésekről HL C 12., 2011.1.15., 6. o.
 12. Az EKB határozata (2010. december 31.) az EKB tőkéjének az Eesti Pank általi befizetéséről, az Eesti Pank devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról, valamint az Eesti Panknak az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról  (EKB/2010/34), HL L 11., 2011.1.15., 58. o.
 13. Az EKB és a Latvijas Banka közti, az EKB által a Latvijas Banka számára a központi bankok európai rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésről szóló 2013. december 31-i megállapodás HL C 17., 2014.1.21., 5. o.
 14. Az EKB 2013. december 31-i határozata az EKB tőkéjének a Latvijas Banka általi befizetéséről, a Latvijas Banka devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról, valamint a Latvijas Bankának az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról (EKB/2013/53), HL L 16., 2014.1.21., 65. o.
 15. Az EKB és a Lietuvos bankas közötti, az EKB által a Lietuvos bankas számára a Központi Bankok Európai Rendszere és az EKB Alapokmányának 30.3. cikke alapján jóváírt követelésről szóló, 2014. december 31-i megállapodás HL C 64., 2015.2.21., 5. o.
 16. Az EKB tőkéjének a Lietuvos bankas általi befizetéséről, a Lietuvos bankas devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek az EKB számára történő átadásáról, valamint a Lietuvos bankasnak az EKB tartalékaihoz és céltartalékaihoz való hozzájárulásáról szóló, 2014. december 31-i (EU) 2015/287 EKBi határozat (EKB/2014/61), HL L 50., 2015.2.21., 44. o.
 17. Az EKB (EU) 2020/140 határozata (2020. január 22.) az EKB felhalmozott tőkéjéhez való hozzájáruláshoz és a nemzeti központi bankoknak az átadott, devizatartalékokat megtestesítő eszközökkel megegyező követelései módosításához szükséges intézkedések megállapításáról és az (EU) 2019/46 határozat hatályon kívül helyezéséről (EKB/2020/6), HL L 27I., 2020.2.1., 15. o.Kiegészítő információ