Devizne pričuve

  1. Smjernica ESB od 3. studenoga 1998. kako je izmijenjena Smjernicom od 16. studenoga 2000. o sastavu, vrednovanju i načinima inicijalnog prijenosa deviznih pričuva, te o nominalnoj vrijednosti i remuneraciji odgovarajućih potraživanja  (ESB/2000/15), SL L 336, 30.12.2000., str. 114.
  2. Smjernica ESB od 26. rujna 2002. o minimalnim standardima za Europsku središnju banku i nacionalne središnje banke pri obavljanju poslova monetarne politike, deviznih poslova s deviznim pričuvama ESB-a i upravljanju deviznim pričuvama ESB-a (ESB/2002/6), SL L 270, 8.10.2002., str. 14.
  3. Smjernica ESB od 20. lipnja 2008. o upravljanju deviznim pričuvama ESB od strane nacionalnih središnjih banaka i o pravnoj dokumentaciji za poslove koji uključuju te pričuve (preinačeno) (ESB/2008/5), SL L 192, 19.7.2008., str. 63.
  4. Sporazum od 31. prosinca 2010. između Eesti Pank i ESB o potraživanju koje ESB-a priznaje Eesti Pank na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB SL C 12, 15.1.2011., str. 6.
  5. Odluka ESB od 31. prosinca 2010. o uplati kapitala, prijenosu deviznih pričuva i doprinosima Eesti Pank u pričuve i rezervacije ESB (ESB/2010/34), SL L 11, 15.1.2011., str. 58.
  6. Sporazum od 31. prosinca 2013. između središnje banke Latvijas banka i ESB o potraživanju koje ESB-a priznaje središnjoj banci Latvijas banka na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB SL C 17, 21.1.2014., str. 5.
  7. Odluka ESB od 31. prosinca 2013. o uplati kapitala, prijenosu deviznih pričuva i doprinosima središnje banke Latvijas banka u pričuve i rezervacije ESB  (ESB/2013/53), SL L 16, 21.1.2014., str. 65.
  8. Sporazum od 31. prosinca 2014. između središnje banke Lietuvos bankas i ESB o potraživanju koje ESB-a priznaje središnjoj banci Lietuvos bankas na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i ESB  SL C 64, 21.2.2015., str. 5.
  9. Odluka (EU) 2015/287 ESB od 31. prosinca 2014. o uplati kapitala, prijenosu deviznih pričuva i doprinosima središnje banke Lietuvos bankas u pričuve i rezervacije ESB  (ESB/2014/61), SL L 50, 21.2.2015., str. 44.
  10. Odluka (EU) 2020/140 ESB od 22. siječnja 2020. o utvrđivanju mjera potrebnih za doprinos akumuliranoj vrijednosti vlasničkog kapitala ESB te za prilagodbu potraživanja nacionalnih središnjih banaka koja su jednaka prenesenim deviznim pričuvama i stavljanju izvan snage Odluke (EU) 2019/46 (ESB/2020/6), SL L 27I, 1.2.2020., str. 15.