Menu

Valuuttavarannot

 1. EKP:n suositus neuvoston asetukseksi (EY) EKP:n esittämistä valuuttavarantosaamisia koskevista lisävaatimuksista (EKP/1999/1), EYVL C 269, 23.9.1999, s. 9.
 2. EKP:n päätös, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, Kreikan keskuspankin suorittamasta EKP:n pääoman sekä varanto- ja varausosuuksien maksamisesta ja valuuttavarantojen ensimmäisestä siirrosta EKP:lle sekä niihin liittyvistä seikoista (EKP/2000/14), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 110.Lisätietoja
  1. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä EKP/2003/18] 1.1.2004.
 3. EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 16 päivänä marraskuuta 2000 annetuilla suuntaviivoilla, valuuttavarantojen koostumuksesta ja arvostuksesta sekä niiden ensimmäistä siirtoa koskevista yksityiskohdista sekä vastaavien saamisten valuuttalajista ja korosta (EKP/2000/15), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 114.Lisätietoja
 4. EKP:n ja Kreikan keskuspankin välinen sopimus, tehty 16 päivänä marraskuuta 2000, EKP:n Kreikan keskuspankille EKPJ:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittämästä saatavasta ja siihen liittyvistä seikoista EYVL L 336, 30.12.2000, s. 122.
 5. EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia (EKP/2002/6), EYVL L 270, 8.10.2002, s. 14.Lisätietoja
 6. EKP:n päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2006, Banka Slovenijen suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2006/30), EUVL L 24, 31.1.2007, s. 17.
 7. EKP:n ja Banka Slovenijen välinen sopimus, tehty 30 päivänä joulukuuta 2006, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Banka Slovenijea EUVL C 17, 25.1.2007, s. 26.
 8. EKP:n päätös, tehty 31 päivänä joulukuuta 2007, Central Bank of Cyprusin ja Bank Ċentrali ta’ Maltan / Central Bank of Maltan suorittamista EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirtämisestä sekä osuuksien maksamisesta EKP:n vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2007/22), EUVL L 28, 1.2.2008, s. 36.
 9. EKP:n ja Central Bank of Cyprusin välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2007 saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Central Bank of Cyprusia EUVL C 29, 1.2.2008, s. 4.
 10. EKP:n ja Bank Ċentrali ta' Maltan / Central Bank of Maltan välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2007 saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Bank Ċentrali ta' Maltaa / Central Bank of Maltaa EUVL C 29, 1.2.2008, s. 6.
 11. EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (uudelleenlaadittu teksti)  (EKP/2008/5), EUVL L 192, 19.7.2008, s. 63.Lisätietoja
  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 28 päivänä marraskuuta 2013, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2008/5 muuttamisesta  (EKP/2013/45), EUVL L 57, 4.3.2014, s. 23.
 12. Národná banka Slovenskan ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2008, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Národná banka Slovenskaa EUVL C 18, 24.1.2009, s. 3.
 13. EKP:n päätös, tehty 31 päivänä joulukuuta 2008, Národná banka Slovenskan suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin  (EKP/2008/33), EUVL L 21, 24.1.2009, s. 83.
 14. Eesti Pankin ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2010, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Eesti Pankkia EUVL C 12, 15.1.2011, s. 6.
 15. EKP:n päätös, annettu 31 päivänä joulukuuta 2010, Eesti Pankin suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2010/34), EUVL L 11, 15.1.2011, s. 58.
 16. Latvijas Bankan ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2013, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Latvijas Bankaa  EUVL C 17, 21.1.2014, s. 5.
 17. EKP:n päätös, annettu 31 päivänä joulukuuta 2013, Latvijas bankan suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin (EKP/2013/53), EUVL L 16, 21.1.2014, s. 65.
 18. Lietuvos bankasin ja EKP:n välinen sopimus, tehty 31 päivänä joulukuuta 2014, saatavasta, jolla Euroopan keskuspankki Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja EKP:n perussäännön 30.3 artiklan nojalla hyvittää Lietuvos bankasia  EUVL C 64, 21.2.2015, s. 5.
 19. EKP:n päätös (EU) 2015/287, annettu 31 päivänä joulukuuta 2014, Lietuvos bankasin suorittamasta EKP:n pääoman maksamisesta ja valuuttavarantosaamisten siirrosta sekä sen osuuksista EKP:n vararahastoihin ja varauksiin  (EKP/2014/61), EUVL L 50, 21.2.2015, s. 44.
 20. EKP:n päätös (EU) 2020/140, annettu 22 päivänä tammikuuta 2020, toimenpiteistä, joita EKP:n kertyneen oman pääoman arvon osuuksien maksaminen ja siirrettyjä valuuttavarantoja vastaavien kansallisten keskuspankkien saatavien tarkistaminen edellyttävät, ja päätöksen (EU) 2019/46 kumoamisesta  (EKP/2020/6), EUVL L 27I, 1.2.2020, s. 15.Lisätietoja