Devizové rezervy

 1. Obecné zásady ECB ze dne 3. listopadu 1998, ve znění obecných zásad ze dne 16. listopadu 2000, o složení a ocenění devizových rezerv, metodách jejich prvního převodu a o denominaci a úročení odpovídajících pohledávek (ECB/2000/15), Úř. věst. L 336, 30. 12. 2000, s. 114.
 2. Obecné zásady ECB ze dne 26. září 2002 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB (ECB/2002/6), Úř. věst. L 270, 8. 10. 2002, s. 14.Dodatečné informace
 3. Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 30. prosince 2006 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvku na rezervní fondy a rezervy Evropské centrální banky ze strany Banka Slovenije (ECB/2006/30), Úř. věst. L 24, 31. 1. 2007, s. 17.
 4. Dohoda ze dne 30. prosince 2006 mezi ECB a Banka Slovenije o pohledávce připsané ECB ve prospěch Banka Slovenije podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 17, 25. 1. 2007, s. 26.
 5. Rozhodnutí ECB ze dne 31. prosince 2007 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy ECB ze strany Central Bank of Cyprus a Bank Ċentrali ta’Malta/Central Bank of Malta (ECB/2007/22), Úř. věst. L 28, 1. 2. 2008, s. 36.
 6. Dohoda ze dne 31. prosince 2007 mezi Evropskou centrální bankou a Central Bank of Cyprus o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Central Bank of Cyprus podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB  Úř. věst. C 29, 1. 2. 2008, s. 4.
 7. Dohoda ze dne 31. prosince 2007 mezi Evropskou centrální bankou a Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB  Úř. věst. C 29, 1. 2. 2008, s. 6.
 8. Obecné zásady ECB ze dne 20. června 2008 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami (přepracované znění) (ECB/2008/5), Úř. věst. L 192, 19. 7. 2008, s. 63.Dodatečné informace
  1. Obecné zásady ECB ze dne 28. listopadu 2013, kterými se mění obecné zásady ECB/2008/5 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami  (ECB/2013/45), Úř. věst. L 57, 4. 3. 2014, s. 23.
 9. Dohoda ze dne 31. prosince 2008 mezi Národní bankou Slovenska a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Národní banky Slovenska podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 18, 24. 1. 2009, s. 3.
 10. Rozhodnutí ECB ze dne 31. prosince 2008 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy rezervy ECB ze strany Národní banky Slovenska (ECB/2008/33), Úř. věst. L 21, 24. 1. 2009, s. 83.
 11. Dohoda ze dne 31. prosince 2010 mezi Eesti Pank a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Eesti Pank podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 12, 15. 1. 2011, s. 6.
 12. Rozhodnutí ECB ze dne 31. prosince 2010 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy ECB ze strany Eesti Pank  (ECB/2010/34), Úř. věst. L 11, 15. 1. 2011, s. 58.
 13. Dohoda ze dne 31. prosince 2013 mezi Latvijas Banka a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Latvijas Banka podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB Úř. věst. C 17, 21. 1. 2014, s. 5.
 14. Rozhodnutí ECB ze dne 31. prosince 2013 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy ECB ze strany Latvijas Banka (ECB/2013/53), Úř. věst. L 16, 21. 1. 2014, s. 65.
 15. Dohoda ze dne 31. prosince 2014 mezi Lietuvos bankas a Evropskou centrální bankou o pohledávce připsané Evropskou centrální bankou ve prospěch Lietuvos bankas podle článku 30.3 statutu Evropského systému centrálních bank a ECB  Úř. věst. C 64, 21. 2. 2015, s. 5.
 16. Rozhodnutí ECB (EU) 2015/287 ze dne 31. prosince 2014 o splacení základního kapitálu, převodu devizových rezerv a příspěvcích na rezervní fondy a rezervy ECB ze strany Lietuvos bankas  (ECB/2014/61), Úř. věst. L 50, 21. 2. 2015, s. 44.
 17. Rozhodnutí ECB (EU) 2020/140 ze dne 22. ledna 2020 o opatřeních nezbytných pro příspěvek na souhrnnou hodnotu kapitálu ECB a pro úpravu pohledávek národních centrálních bank ve výši převedených devizových rezerv a o zrušení rozhodnutí (EU) 2019/46  (ECB/2020/6), Úř. věst. L 27I, 1. 2. 2020, s. 15.Dodatečné informace