Menu

ECB/2002/6

  1. Smernica ECB z dne 26. septembra 2002 o minimalnih standardih za ECB in nacionalne centralne banke pri opravljanju poslov denarne politike, deviznih poslov z deviznimi rezervami ECB in pri upravljanju deviznih rezerv ECB (ECB/2002/6), UL L 270, 8. 10. 2002, str. 14.

    Dodatne informacije

       
      Razveljavlja člen 3a in prilogo 4 Smernice ECB/2000/1.