Menu

BĊE/2002/6

  1. Linja ta' Gwida tal-BĊE tas-26 ta' Settembru, 2002, dwar standards minimi għall-BĊE u l-banek ċentrali nazzjonali meta jwettqu operazzjonijiet ta' politika monetarja, operazzjonijiet ta' kambju internazzjonali mar-riservi barranin tal-BĊE u l-maniġment ta' l-assi barranin ta' riżerva tal-BĊE (BĊE/2002/6), ĠU L 270, 8.10.2002, pġ. 14.

    Aktar tagħrif

       
      Tirrevoka l-Artikolu 3a ta' l-Anness 4 u l-Anness 4 nnifsu tal-Linja ta' Gwida BĊE/2000/1.