Menu

ECB/2002/6

  1. 2002 m. rugsėjo 26 d. ECB gairės dėl minimalių standartų Europos centriniam bankui ir nacionaliniams centriniams bankams, naudojamų vykdant pinigų politikos operacijas, valiutos keitimo operacijas su ECB užsienio atsargomis ir valdant ECB užsienio atsargas (ECB/2002/6), OL L 270, 2002 10 8, p. 14.

    Papildoma informacija

       
      Panaikina Gairių ECB/2000/1 3a straipsnį ir 4 priedą.