Menu

EKB/2002/6

  1. Az EKB iránymutatása (2002. szeptember 26.) a monetáris politika keretébe tartozó műveletek és az EKB devizatartalékaival folytatott devizaügyletek végzése és az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközei kezelése tekintetében az EKB-ra és a nemzeti központi bankokra vonatkozó minimumszabályokról (EKB/2002/6), HL L 270., 2002.10.8., 14. o.

    Kiegészítő információ

       
      Hatályon kívül helyezi az EKB/2000/1 iránymutatás 3a. cikkét és 4. mellékletét.