Menu

EKP/2002/6

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 26 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan keskuspankkia ja kansallisia keskuspankkeja koskevista vähimmäisvaatimuksista niiden suorittaessa rahapoliittisia operaatioita ja EKP:n valuuttavarannoilla toteutettavia valuuttamarkkinatoimia sekä hoitaessa EKP:n valuuttavarantosaamisia (EKP/2002/6), EYVL L 270, 8.10.2002, s. 14.

    Lisätietoja

       
      Kumoaa suuntaviivoissa EKP/2000/1 olevan 3 a artiklan ja liitteen 4.