Menu

ECB/2002/6

  1. ECB's retningslinje af 26. september 2002 om minimumsstandarder for ECB og de nationale centralbanker ved udførelse af pengepolitiske operationer, valutatransaktioner med ECB's valutareserver samt forvaltning af ECB's valutareserveaktiver (ECB/2002/6), EFT L 270 af 8.10.2002, s. 14.

    Læs mere

       
      Ophævelse af artikel 3a og bilag 4 i retningslinje ECB/2000/1