Menu

ECB/2000/15

  1. ECB:s riktlinje av den 3 november 1998 ändrad genom riktlinje av den 16 november 2000 om sammansättning, värdering och villkor för den inledande överföringen av reservtillgångar, samt denominering och avkastning på motsvarande fordringar (bilaga till ECB/2000/14) (ECB/2000/15), EGT L 336, 30.12.2000, s. 114.

    Ytterligare information

       
      Bilaga till beslut ECB/2000/14.