ECB/2000/15

  1. Richtsnoer van de ECB van 3 november 1998, gewijzigd bij het richtsnoer van 16 november 2000, inzake de samenstelling, waardering en modaliteiten betreffende de eerste overdracht van externe reserves, alsmede de denominatie en rentevergoeding van vorderingen ter grootte van de eigen bijdrage (ECB/2000/15), PB L 336 van 30.12.2000, blz. 114.

    Aanvullende informatie

       
      Bijlage bij Besluit ECB/2000/14.