Menu

EKP/2000/15

  1. EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä marraskuuta 1998, sellaisina kuin ne ovat muutettuina 16 päivänä marraskuuta 2000 annetuilla suuntaviivoilla, valuuttavarantojen koostumuksesta ja arvostuksesta sekä niiden ensimmäistä siirtoa koskevista yksityiskohdista sekä vastaavien saamisten valuuttalajista ja korosta (EKP/2000/15), EYVL L 336, 30.12.2000, s. 114.

    Lisätietoja

       
      Päätöksen EKP/2000/14 liite.