ECB/2018/30

 1. Rozhodnutie ECB (EÚ) 2019/46 z 29. novembra 2018 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám a o zrušení rozhodnutia ECB/2013/26 (ECB/2018/30), Ú. v. EÚ L 9, 11. 1. 2019, s. 190.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB Z 29. Augusta 2013 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám  (ECB/2013/26), Ú. v. EÚ L 16, 21. 1. 2014, s. 47.
   1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám  (ECB/2013/15), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 9.
    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 12. decembra 2008 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám  (ECB/2008/27), Ú. v. EÚ L 21, 24. 1. 2009, s. 77.
     1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 15. decembra 2006 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám (ECB/2006/24), Ú. v. EÚ L 24, 31. 1. 2007, s. 9.
      1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 18. decembra 2003 o opatreniach potrebných na príspevok na rezervné fondy a rezervy ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk zodpovedajúcich prevedeným devízovým rezervám (ECB/2003/21), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2004, s. 36.
      2. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 22. apríla 2004 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB, na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám, a na súvisiace finančné záležitosti (ECB/2004/8), Ú. v. EÚ L 205, 9. 6. 2004, s. 13.