BCE/2018/30

 1. Decizia (UE) 2019/46 a BCE din 29 noiembrie 2018 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate și de abrogare a Deciziei BCE/2013/26  (BCE/2018/30), JO L 9, 11.1.2019, p. 190.

  Informaţii suplimentare

  1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 29 august 2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2013/26), JO L 16, 21.1.2014, p. 47.
   1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 21 iunie 2013 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuția la valoarea capitalului propriu acumulat al BCE și pentru ajustarea creanțelor băncilor centrale naționale echivalente activelor din rezervele valutare transferate  (BCE/2013/15), JO L 187, 6.7.2013, p. 9.
    1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 12 decembrie 2008 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al BCE şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate  (BCE/2008/27), JO L 21, 24.1.2009, p. 77.
     1. Nu mai este în vigoare: Decizia BCE din 15 decembrie 2006 de stabilire a măsurilor necesare pentru contribuţia la valoarea acumulată a capitalului propriu al BCE şi pentru ajustarea creanţelor băncilor centrale naţionale echivalente activelor din rezervele valutare transferate (BCE/2006/24), JO L 24, 31.1.2007, p. 9.