EBC/2018/30

 1. Decyzja EBC (UE) 2019/46 z dnia 29 listopada 2018 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym i uchylająca decyzję EBC/2013/26  (EBC/2018/30), Dz.U. L 9 z 11.1.2019, str. 190.

  Dodatkowe informacje

  1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2013/26), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 47.
   1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym  (EBC/2013/15), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 9.
    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 12 grudnia 2008 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym  (EBC/2008/27), Dz.U. L 21 z 24.1.2009, str. 77.
     1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 grudnia 2006 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz do dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2006/24), Dz.U. L 24 z 31.1.2007, str. 9.
      1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 18 grudnia 2003 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia rezerw i odpisów EBC oraz dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2003/21), Dz.U. L 9 z 15.1.2004, str. 36.
      2. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 22 kwietnia 2004 r. określająca środki niezbędne dla uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC dla dostosowania poziomu wierzytelności krajowych banków centralnych równoważnych przekazanym rezerwom walutowym oraz dla powiązanych kwestii finansowych (EBC/2004/8), Dz.U. L 205 z 9.6.2004, str. 13.