ECB/2018/30

 1. Besluit (EU) 2019/46 van de ECB van 29 november 2018 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves en tot intrekking van Besluit ECB/2013/26 (ECB/2018/30), PB L 9 van 11.1.2019, blz. 190.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB Van 29 augustus 2013 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2013/26), PB L 16 van 21.1.2014, blz. 47.
   1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2013 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2013/15), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 9.
    1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 12 december 2008 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves  (ECB/2008/27), PB L 21 van 24.1.2009, blz. 77.
     1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 15 december 2006 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2006/24), PB L 24 van 31.1.2007, blz. 9.
      1. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 18 december 2003 houdende noodzakelijke maatregelen voor de bijdrage tot de reserves en voorzieningen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2003/21), PB L 9 van 15.1.2004, blz. 36.
      2. Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 22 april 2004 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB, voor de aanpassing van de vorderingen ter grootte van de overgedragen externe reserves, en voor daarmee samenhangende financiële aangelegenheden (ECB/2004/8), PB L 205 van 9.6.2004, blz. 13.