ECB/2018/30

 1. ECB Lēmums (ES) 2019/46 (2018. gada 29. novembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi, lai veiktu ieguldījumu ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un koriģētu nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalentos prasījumus, un ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/26 (ECB/2018/30), OV L 9, 11.1.2019, 190. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 29. augusts), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ieguldīšanai ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku pārvestajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalento prasījumu koriģēšanai (ECB/2013/26), OV L 16, 21.1.2014, 47. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ieguldīšanai ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku nodotajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalento prasījumu koriģēšanai (ECB/2013/15), OV L 187, 6.7.2013, 9. lpp..
    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2008. gada 12. decembris), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku prasību koriģēšanai, kuras ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem  (ECB/2008/27), OV L 21, 24.1.2009, 77. lpp..
     1. uz sākumu: ECB Lēmums (2006. gada 15. decembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un valstu centrālo banku prasību koriģēšanai, kas ekvivalentas nodotajiem ārvalstu valūtas rezerves aktīviem (ECB/2006/24), OV L 24, 31.1.2007, 9. lpp..
      1. uz sākumu: ECB Lēmums (2003. gada 18. decembris), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām ECB rezervēs un uzkrājumos un kas vajadzīgi, lai koriģētu valstu centrālo banku prasījumus, kuri atbilst pārskaitītajiem ārvalstu valūtas rezervju aktīviem (ECB/2003/21), OV L 9, 15.1.2004, 36. lpp..
      2. uz sākumu: ECB Lēmums (2004. gada 22. aprīlis), ar kuru nosaka pasākumus, kas vajadzīgi iemaksām ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā, valstu centrālo banku prasību koriģēšanai, kas ekvivalentas nodotajiem ārējo rezervju aktīviem, kā arī ar to saistītajiem finanšu jautājumiem (ECB/2004/8), OV L 205, 9.6.2004, 13. lpp..