Menu

EKP/2018/30

 1. EKP otsus (EL) 2019/46, 29. november 2018, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks ja tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/26 (EKP/2018/30), ELT L 9, 11.1.2019, lk 190.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 29. august 2013 (EKP/2013/26), ELT L 16, 21.1.2014, lk 47.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 21. juuni 2013  (EKP/2013/15), ELT L 187, 6.7.2013, lk 9.
    1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 12. detsember 2008  (EKP/2008/27), ELT L 21, 24.1.2009, lk 77.
     1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 15. detsember 2006 (EKP/2006/24), ELT L 24, 31.1.2007, lk 9.
      1. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse vajalikud meetmed sissemaksete tegemiseks EKP reservidesse ja eraldistesse ning ülekantud välisvaluutareservidele vastavate riikide keskpankade nõuete korrigeerimiseks, 18.12.2003 (EKP/2003/21), ELT L 9, 15.1.2004, lk 36.
      2. Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 22. aprill 2004, millega kehtestatakse meetmed, mis on vajalikud sissemakseks EKP akumuleeritud omakapitali, et korrigeerida riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärseid nõudeid, ja muude seonduvate finantsküsimuste jaoks (EKP/2004/8), ELT L 205, 9.6.2004, lk 13.