ECB/2018/30

 1. ECB's afgørelse (EU) 2019/46 af 29. november 2018 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og om ophævelse af afgørelse ECB/2013/26 (ECB/2018/30), EUT L 9 af 11.1.2019, s. 190.

  Læs mere

  1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 29. august 2013 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver  (ECB/2013/26), EUT L 16 af 21.1.2014, s. 47.
   1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 21. juni 2013 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver  (ECB/2013/15), EUT L 187 af 6.7.2013, s. 9.
    1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 12. december 2008 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital, for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver  (ECB/2008/27), EUT L 21 af 24.1.2009, s. 77.
     1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 15. december 2006 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital, og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver (ECB/2006/24), EUT L 24 af 31.1.2007, s. 9.
      1. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 18. december 2003 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til ECB's reserver og hensættelser og for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver (ECB/2003/21), EUT L 9 af 15.1.2004, s. 36.
      2. Ikke længere gældende: ECB's afgørelse af 22. april 2004 om fastsættelse af de foranstaltninger, som er nødvendige for bidraget til den akkumulerede værdi af ECB's egenkapital, for justeringen af de nationale centralbankers fordringer svarende til de overførte valutareserveaktiver og for tilknyttede finansielle anliggender (ECB/2004/8), EUT L 205 af 9.6.2004, s. 13.