ECB/2008/5

 1. ECB:s riktlinje av den 20 juni 2008 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (omarbetning)  (ECB/2008/5), EUT L 192, 19.7.2008, s. 63.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 21 december 2006 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar (ECB/2006/28), EUT C 17, 25.1.2007, s. 5.
   1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 3 februari 2000 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2000/1), EGT L 207, 17.8.2000, s. 24.Artikel 3 a och bilaga 4 upphör också att gälla genom riktlinje ECB/2002/6.
   2. ECB:s riktlinje av den 21 juni 2001 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 av den 3 februari 2000 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2001/5), EGT L 190, 12.7.2001, s. 26.
   3. ECB:s riktlinje av den 16 november 2001 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2001/12), EGT L 310, 28.11.2001, s. 31.
   4. ECB:s riktlinje av den 11 mars 2005 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2005/6), EUT L 109, 29.4.2005, s. 107.
   5. ECB:s riktlinje av den 15 december 2005 om ändring av riktlinje ECB/2000/1 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller reservtillgångarna (ECB/2005/15), EUT L 345, 28.12.2005, s. 33.
   6. Inofficiell konsoliderad text [2 a) - e) ändrad genom riktlinje ECB/2002/6]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 15.3.2006.
  2. ECB:s riktlinje av den 20 juli 2007 om ändring av riktlinje ECB/2006/28 om de nationella centralbankernas förvaltning av ECB:s reservtillgångar och den rättsliga dokumentationen för transaktioner som gäller sådana tillgångar  (ECB/2007/6), EUT L 196, 28.7.2007, s. 46.
  3. Inofficiell konsoliderad text [ändrad genom riktlinje ECB/2007/6]. Sammanställd av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 27.7.2007.