Menu

ECB/2008/5

 1. Smernica ECB z dne 20. junija 2008 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (preoblikovano)  (ECB/2008/5), UL L 192, 19. 7. 2008, str. 63.

  Dodatne informacije

  1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 21. decembra 2006 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (ECB/2006/28), UL C 17, 25. 1. 2007, str. 5.
   1. Ni več v veljavi: Smernica ECB z dne 3. februarja 2000 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2000/1), UL L 207, 17. 8. 2000, str. 24.Smernica ECB/2002/6 razveljavlja tudi člen 3a in prilogo 4.
   2. Smernica ECB z dne 21. junija 2001 o spremembah Smernice ECB/2000/1 z dne 3. februarja 2000 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2001/5), UL L 190, 12. 7. 2001, str. 26.
   3. Smernica ECB z dne 16. novembra 2001 o spremembah Smernice ECB/2000/1 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2001/12), UL L 310, 28. 11. 2001, str. 31.
   4. Smernica ECB z dne 11. marca 2005 o spremembi Smernice ECB/2000/1 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2005/6), UL L 109, 29. 4. 2005, str. 107.
   5. Smernica ECB z dne 15. decembra 2005 o spremembi Smernice ECB/2000/1 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in pravne dokumentacije za posle, ki vključujejo devizne rezerve ECB (ECB/2005/15), UL L 345, 28. 12. 2005, str. 33.
  2. Smernica ECB z dne 20. julija 2007 o spremembi Smernice ECB/2006/28 o upravljanju deviznih rezerv ECB s strani nacionalnih centralnih bank in o pravni dokumentaciji za posle, ki vključujejo te rezerve (ECB/2007/6), UL L 196, 28. 7. 2007, str. 46.
  3. Neuradno prečiščeno besedilo (kakor spremenjeno s Smernico ECB/2007/6]. Pripravil Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, 27. 7. 2007.