Menu

ECB/2008/5

 1. Usmernenie ECB z 20. júna 2008 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (prepracované znenie)  (ECB/2008/5), Ú. v. EÚ L 192, 19. 7. 2008, s. 63.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 21. decembra 2006 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami (ECB/2006/28), Ú. v. EÚ C 17, 25. 1. 2007, s. 5.
   1. Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 3. februára 2000 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s devízovými rezervami ECB (ECB/2000/1), Ú. v. ES L 207, 17. 8. 2000, s. 24.Usmernením ECB/2002/6 sa zrušujú aj článok 3a a príloha 4.
   2. Usmernenie ECB z 21. júna 2001, ktoré mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/1 z 3. februára 2000 o správe menových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a právnej dokumentácii pre operácie týkajúce sa menových rezerv ECB (ECB/2001/5), Ú. v. ES L 190, 12. 7. 2001, s. 26.
   3. Usmernenie ECB zo 16. novembra 2001, ktoré mení a dopĺňa smernicu ECB/2000/1 o spravovaní zahraničných menových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii na operácie zahrňujúce zahraničné menové rezervy ECB (ECB/2001/12), Ú. v. ES L 310, 28. 11. 2001, s. 31.
   4. Usmernenie ECB z 11. marca 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/1 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s devízovými rezervami ECB (ECB/2005/6), Ú. v. EÚ L 109, 29. 4. 2005, s. 107.
   5. Usmernenie ECB z 15. decembra 2005, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2000/1 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s devízovými rezervami ECB (ECB/2005/15), Ú. v. EÚ L 345, 28. 12. 2005, s. 33.
  2. Usmernenie ECB z 20. júla 2007, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/28 o správe devízových rezerv ECB národnými centrálnymi bankami a o právnej dokumentácii pre operácie s týmito rezervami  (ECB/2007/6), Ú. v. EÚ L 196, 28. 7. 2007, s. 46.
  3. Neoficiálny konsolidovaný text (novelizovaný Usmernením ECB/2007/6). Vypracovaný Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 27. 7. 2007.