ECB/2008/5

 1. Richtsnoer van de ECB van 20 juni 2008 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (herschikking)  (ECB/2008/5), PB L 192 van 19.7.2008, blz. 63.

  Aanvullende informatie

  1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 21 december 2006 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot dergelijke reserves (ECB/2006/28), PB C 17 van 25.1.2007, blz. 5.
   1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 3 februari 2000 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2000/1), PB L 207 van 17.8.2000, blz. 24.Artikel 3a van en Annex 4 bij Richtsnoer ECB/2000/1 zijn eveneens bij Richtsnoer ECB/2000/6 ingetrokken.
   2. Richtsnoer van de ECB van 21 juni 2001 tot wijziging van het Richtsnoer ECB/2000/1 van 3 februari 2000 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2001/5), PB L 190 van 12.7.2001, blz. 26.
   3. Richtsnoer van de ECB van 16 november 2001 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/1 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2001/12), PB L 310 van 28.11.2001, blz. 31.
   4. Richtsnoer van de ECB van 11 maart 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/1 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2005/6), PB L 109 van 29.4.2005, blz. 107.
   5. Richtsnoer van de ECB van 15 december 2005 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2000/1 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB (ECB/2005/15), PB L 345 van 28.12.2005, blz. 33.
   6. Inofficiële geconsolideerde tekst [2 a) - e) en zoals gewijzigd door Richtsnoer ECB/2002/6]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen, 15.3.2006.
  2. Richtsnoer van de ECB van 20 juli 2007 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/28 betreffende het beheer van de externe reserves van de ECB door de nationale centrale banken en de juridische documentatie voor operaties met betrekking tot de externe reserves van de ECB  (ECB/2007/6), PB L 196 van 28.7.2007, blz. 46.
  3. Inofficiële geconsolideerde tekst [gewijzigd bij Richtsnoer ECB/2007/6]. Samengesteld door het Bureau voor officiële publicaties van de Europese Gemeenschappen, 27.7.2007.