ECB/2008/5

 1. ECB Pamatnostādne (2008. gada 20. jūnijs) par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic nacionālās centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem (pārstrādāta versija)  (ECB/2008/5), OV L 192, 19.7.2008, 63. lpp..

  Papildus informācija

  1. uz sākumu: ECB pamatnostādne (2006. gada 21. decembris) par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem (ECB/2006/28), OV C 17, 25.1.2007, 5. lpp..
   1. uz sākumu: ECB Pamatnostādne (2000. gada 3. februāris) par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīviem (ECB/2000/1), OV L 207, 17.8.2000, 24. lpp..Ar Pamatnostādni ECB/2002/6 atcelts arī 3.a pants un 4. pielikums.
   2. ECB Pamatnostādne (2001. gada 21. jūnijs), ar ko groza 2000. gada 3. februāra Pamatnostādni ECB/2000/1 par ECB valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīviem (ECB/2001/5), OV L 190, 12.7.2001, 26. lpp..
   3. ECB Pamatnostādne (2001. gada 16. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/1 par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīviem (ECB/2001/12), OV L 310, 28.11.2001, 31. lpp..
   4. ECB pamatnostādne (2005. gada 11. marts), ar ko groza 2000. gada 3. februāra Pamatnostādni ECB/2000/1 par ECB valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām, kas saistītas ar ECB valūtas rezerves aktīviem (ECB/2005/6), OV L 109, 29.4.2005, 107. lpp..
   5. ECB pamatnostādne (2005. gada 15. decembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2000/1 par ECB valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām, kas saistītas ar ECB valūtas rezerves aktīviem (ECB/2005/15), OV L 345, 28.12.2005, 33. lpp..
  2. ECB Pamatnostādne (2007. gada 20. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/28 par ECB ārvalstu valūtas rezerves aktīvu pārvaldīšanu, ko veic valstu centrālās bankas, un par juridisko dokumentāciju operācijām ar šiem aktīviem  (ECB/2007/6), OV L 196, 28.7.2007, 46. lpp..
  3. Neoficiāls konsolidēts teksts [ar grozījumiem, kas veikti ar Pamatnostādni ECB/2007/6]. Sagatavojis Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs, 27.7.2007.