ECB/2008/5

 1. 2008 m. birželio 20 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų (suvestinė redakcija) (ECB/2008/5), OL L 192, 2008 7 19, p. 63.

  Papildoma informacija

  1. Nebegalioja: 2006 m. gruodžio 21 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų  (ECB/2006/28), OL C 17, 2007 1 25, p. 5.
   1. Nebegalioja: 2000 m. vasario 3 d. ECB gairės dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2000/1), OL L 207, 2000 8 17, p. 24.Gairės ECB/2002/6 taip pat panaikina 3a straipsnį ir 4 priedą.
   2. 2001 m. birželio 21 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios 2000 m. vasario 3 d. Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su ECB užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2001/5), OL L 190, 2001 7 12, p. 26.
   3. 2001 m. lapkričio 16 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios 2000 m. vasario 3 d. Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su ECB užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2001/12), OL L 310, 2001 11 28, p. 31.
   4. 2005 m. kovo 11 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su ECB užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2005/6), OL L 109, 2005 4 29, p. 107.
   5. 2005 m. gruodžio 15 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2000/1 dėl nacionalinių centrinių bankų turimų ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su ECB užsienio atsargomis teisinių dokumentų (ECB/2005/15), OL L 345, 2005 12 28, p. 33.
  2. 2007 m. liepos 20 d. ECB gairės, iš dalies keičiančios Gaires ECB/2006/28 dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo ECB užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų  (ECB/2007/6), OL L 196, 2007 7 28, p. 46.
  3. Neoficiali suvestinė redakcija [iš dalies pakeista Gairėmis ECB/2007/6]. Sudarė Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2007 7 27.