EKB/2008/5

 1. Az EKB iránymutatása (2008. június 20.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról (átdolgozás)  (EKB/2008/5), HL L 192., 2008.7.19., 63. o.

  Kiegészítő információ

  1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2006. december 21.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról (EKB/2006/28), HL C 17., 2007.1.25., 5. o.
   1. Hatályát vesztette: Az EKB iránymutatása (2000. február 3.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról (EKB/2000/1), HL L 207., 2000.8.17., 24. o.Az EKB/2002/6 iránymutatás szintén hatályon kívül helyezte a 3a. cikket és a 4. mellékletet.
   2. Az EKB iránymutatása (2001. június 21.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló, 2000. február 3-i EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2001/5), HL L 190., 2001.7.12., 26. o.
   3. Az EKB iránymutatása (2001. november 16.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2001/12), HL L 310., 2001.11.28., 31. o.
   4. Az EKB iránymutatása (2005. március 11.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/6), HL L 109., 2005.4.29., 107. o.
   5. Az EKB iránymutatása (2005. december 15.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeit érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2000/1 iránymutatás módosításáról (EKB/2005/15), HL L 345., 2005.12.28., 33. o.
  2. Az EKB iránymutatása (2007. július 20.) az EKB devizatartalékokat megtestesítő eszközeinek nemzeti központi bankok általi kezeléséről, valamint az ilyen eszközöket érintő műveletek jogi dokumentációjáról szóló EKB/2006/28 iránymutatás módosításáról  (EKB/2007/6), HL L 196., 2007.7.28., 46. o.
  3. Please translate, 2007.7.27.