EKP/2008/5

 1. EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä kesäkuuta 2008, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (uudelleenlaadittu teksti)  (EKP/2008/5), EUVL L 192, 19.7.2008, s. 63.

  Lisätietoja

  1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (EKP/2006/28), EUVL C 17, 25.1.2007, s. 5.
   1. Ei enää voimassa: EKP:n suuntaviivat, annettu 3 päivänä helmikuuta 2000, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista (EKP/2000/1), EYVL L 207, 17.8.2000, s. 24.Suuntaviivoilla EKP/2002/6 kumotaan myös suuntaviivojen EKP/2000/1 3 a artikla ja liite 4.
   2. EKP:n suuntaviivat, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2001, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista 3 päivänä helmikuuta 2000 annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta (EKP/2001/5), EYVL L 190, 12.7.2001, s. 26.
   3. EKP:n suuntaviivat, annettu 16 päivänä marraskuuta 2001, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta (EKP/2001/12), EYVL L 310, 28.11.2001, s. 31.
   4. EKP:n suuntaviivat, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2005, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP 2000/1 muuttamisesta (EKP/2005/6), EUVL L 109, 29.4.2005, s. 107.
   5. EKP:n suuntaviivat, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantojen hoidosta sekä EKP:n valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta (EKP/2005/15), EUVL L 345, 28.12.2005, s. 33.
   6. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [2 a)-e), sellaisena kuin se on muutettuna suuntaviivoilla EKP/2002/6], 15.3.2006.
  2. EKP:n suuntaviivat, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2007, kansallisten keskuspankkien suorittamasta EKP:n valuuttavarantosaamisten hoidosta sekä näillä valuuttavarantosaamisilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2006/28 muuttamisesta  (EKP/2007/6), EUVL L 196, 28.7.2007, s. 46.
  3. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimiston tuottama epävirallinen konsolidoitu teksti [sellaisena kuin se on muutettuna suuntaviivoilla EKP/2007/6], 27.7.2007.