Menu

EKP/2008/5

 1. EKP suunis EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta (uuestisõnastamine), 20. juuni 2008 (EKP/2008/5), ELT L 192, 19.7.2008, lk 63.

  Täiendav teave

  1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta, 21. detsember 2006 (EKP/2006/28), ELT C 17, 25.1.2007, lk 5.
   1. Kehtivus lõppenud: EKP suunis, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat EKP välisvaluutareservide haldamist ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, 3. veebruar 2000  (EKP/2000/1), EÜT L 207, 17.8.2000, lk 24.Suunisega EKP/2002/6 tunnistatakse kehtetuks ka artikkel 3a ja lisa 4.
   2. EKP suunis, millega muudetakse 3. veebruari 2000. aasta suunist EKP/2000/1, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat EKP välisvaluutareservide haldamist ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, 21. juuni 2001 (EKP/2001/5), EÜT L 190, 12.7.2001, lk 26.
   3. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/1, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat EKP välisvaluutareservide haldamist ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, 16. november 2001 (EKP/2001/12), EÜT L 310, 28.11.2001, lk 31.
   4. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/1, mis käsitleb riikide keskpankade teostatavat EKP välisvaluutareservide haldamist ja EKP välisvaluutareservidega tehtavate tehingute õigusdokumente, 11. märts 2005  (EKP/2005/6), ELT L 109, 29.4.2005, lk 107.
   5. EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2000/1, mis käsitleb EKP välisvaluutareservide haldamist riikide keskpankade poolt ja EKP välisvaluutareservi tehingute õigusdokumente, 15. detsember 2005 (EKP/2005/15), ELT L 345, 28.12.2005, lk 33.
  2. EKP suunis, 20. juuli 2007, millega muudetakse suunist EKP/2006/28 EKP välisvaluutareservi haldamise kohta riikide keskpankade poolt ja selle varaga seotud tehingute õigusdokumentide kohta  (EKP/2007/6), ELT L 196, 28.7.2007, lk 46.
  3. Mitteametlik konsolideeritud tekst [muudetud suunisega EKP/2007/6]. Koostatud Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talituse poolt. , 27.7.2007.