Menu

ECB/2008/5

 1. Obecné zásady ECB ze dne 20. června 2008 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami (přepracované znění) (ECB/2008/5), Úř. věst. L 192, 19. 7. 2008, s. 63.

  Dodatečné informace

  1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 21. prosince 2006 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami (ECB/2006/28), Úř. věst. C 17, 25. 1. 2007, s. 5.
   1. Již neplatí: Obecné zásady ECB ze dne 3. února 2000 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami ECB (ECB/2000/1), Úř. věst. L 207, 17. 8. 2000, s. 24.Obecnými zásadami ECB/2002/6 se rovněž zrušují článek 3a a příloha.
   2. Obecné zásady ECB ze dne 21. června 2001, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 ze dne 3. února 2000 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami ECB (ECB/2001/5), Úř. věst. L 190, 12. 7. 2001, s. 26.
   3. Obecné zásady ECB ze dne 16. listopadu 2001, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami ECB (ECB/2001/12), Úř. věst. L 310, 28. 11. 2001, s. 31.
   4. Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 11. března 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2005/6), Úř. věst. L 109, 29. 4. 2005, s. 107.
   5. Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 15. prosince 2005, kterými se mění obecné zásady ECB/2000/1 o správě devizových rezerv Evropské centrální banky národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s devizovými rezervami Evropské centrální banky (ECB/2005/15), Úř. věst. L 345, 28. 12. 2005, s. 33.
  2. Obecné zásady ECB ze dne 20. července 2007, kterými se mění obecné zásady ECB/2006/28 o správě devizových rezerv ECB národními centrálními bankami a o právních podkladech pro operace s těmito rezervami  (ECB/2007/6), Úř. věst. L 196, 28. 7. 2007, s. 46.
  3. Neoficiální konsolidované znění [ve znění obecných zásad ECB/2007/6]. Vypracováno Úřadem pro úřední tisky Evropských společenství, 27. 7. 2007.