Povezana mnenja ECB

  1. Mnenje o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu, in Direktive Komisije 2007/14/ES (CON/2012/10), UL C 93, 30. 3. 2012, str. 2.Dodatne informacije
  2. Mnenje v zvezi s kategorijami uradnikov in drugih uslužbencev Evropskih skupnosti, za katere se uporabljajo določbe člena 12, drugega odstavka člena 13 in člena 14 Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (CON/1998/17), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 9.
  3. Mnenje v zvezi s pogoji in postopkom obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti (CON/1998/16), UL C 190, 18. 6. 1998, str. 8.