Opinjonijiet tal-BĊE

  1. Opinjoni dwar proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE  (CON/2012/10), ĠU C 93, 30.3.2012, pġ. 2.Aktar tagħrif
  2. Opinjoni dwar il-kategoriji ta' uffiċjali u impjegati oħra tal-Komunitajiet Ewropej li għalihom japplikaw id-dispożizzjonijiet ta' l-Artiklu 12, it-tieni paragrafu ta' l-Artiklu 13, u l-Artiklu 14 tal-Protokoll dwar il-Pivileġġi u l-Immunitajiet tal-Komunitajiet Ewropej (CON/1998/17), ĠU C 190, 18.6.1998, pġ. 9.
  3. Opinjoni dwar il-kundizzjonijiet u l-proċedura għall-applikazzjoni tat-taxxa għall-benefiċċju tal-Komunitajiet Ewropej (CON/1998/16), ĠU C 190, 18.6.1998, pġ. 8.