Související stanoviska ECB

  1. Stanovisko k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES  (CON/2012/10), Úř. věst. C 93, 30. 3. 2012, s. 2.Dodatečné informace
  2. Stanovisko ke kategoriím úředníků a ostatních zaměstnanců Evropských společenství, na které se vztahují ustanovení článku 12, článku 13 odst. 2 a článku 14 protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství (CON/1998/17), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 9.
  3. Stanovisko k podmínkám a postupu uplatňování daně ve prospěch Evropských společenství (CON/1998/16), Úř. věst. C 190, 18. 6. 1998, s. 8.