Menu

CON/1998/16

  1. Γνώμη σχετικά με τους όρους και τη διαδικασία επιβολής του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων φόρου (CON/1998/16), EE  C 190 της 18.6.1998, σ. 8.

      Πρόσθετες πληροφορίες

       
      Πρόταση κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (COM(97) 725 - CNS 98/58)