Menu

CON/1998/16

  1. Udtalelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (CON/1998/16), EFT C 190 af 18.6.1998, s. 8.

      Læs mere

       
      Forslag til Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF)om ændring af forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260168 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (KOM(97) 725 - CNS 98/58)