Varstvo podatkov

  1. Sklep ECB z dne 17. aprila 2007 o sprejetju izvedbenih pravil v zvezi z varstvom podatkov v Evropski centralni banki (ECB/2007/1), UL L 116, 4. 5. 2007, str. 64.
  2. Sklep ECB z dne 11. januarja 2013 o določitvi okvira za infrastrukturo javnih ključev za Evropski sistem centralnih bank  (ECB/2013/1), UL L 74, 16. 3. 2013, str. 30.
    1. Sklep ECB z dne 11. decembra 2015 o spremembi Sklepa ECB/2013/1 o določitvi okvira za infrastrukturo javnih ključev za Evropski sistem centralnih bank (ECB/2015/46), UL L 37, 12. 2. 2016, str. 100.
  3. Sklep ECB z dne 11. decembra 2015 o dostopu do elektronskih aplikacij, sistemov, platform in storitev EMN ter njihovi uporabi s strani ECB in pristojnih nacionalnih organov v enotnem mehanizmu nadzora (ECB/2015/47), UL L 37, 12. 2. 2016, str. 104.