Protecția datelor

  1. Decizia BCE din 17 aprilie 2007 de adoptare a normelor de aplicare privind protecţia datelor la Banca Centrală Europeană  (BCE/2007/1), JO L 116, 4.5.2007, p. 64.
  2. Decizia BCE din 11 ianuarie 2013 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale (BCE/2013/1), JO L 74, 16.3.2013, p. 30.
    1. Decizia BCE din 11 decembrie 2015 de modificare a Deciziei BCE/2013/1 de stabilire a cadrului pentru o infrastructură cu cheie publică pentru Sistemul European al Băncilor Centrale  (BCE/2015/46), JO L 37, 12.2.2016, p. 100.
  3. Decizia BCE din 11 decembrie 2015 privind accesarea și utilizarea aplicațiilor, sistemelor, platformelor și serviciilor electronice ale MUS de către Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente din Mecanismul unic de supraveghere  (BCE/2015/47), JO L 37, 12.2.2016, p. 104.